• Hội thảo “Hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”Hội thảo “Hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”
  • Báo cáo chuyên đề “Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng các phương pháp giảng dạy phương Tây”Báo cáo chuyên đề “Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng các phương pháp giảng dạy phương Tây”
  • Tổng kết lớp bồi dưỡng cán bộ Quản lý trường mầm non trên địa bàn tỉnh Đồng ThápTổng kết lớp bồi dưỡng cán bộ Quản lý trường mầm non trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chương trình Bồi dưỡng


Đối tác liên kết


  • Nhà Trọ
  • Trung Tâm Bồi dưỡng
  • Bộ Giáo dục