• Sứ mệnh & Tầm nhìn - Trường Đại học Đồng ThápSứ mệnh & Tầm nhìn - Trường Đại học Đồng Tháp
  • Hội thảo “Hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”Hội thảo “Hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”
  • Tổng kết lớp bồi dưỡng cán bộ Quản lý trường mầm non trên địa bàn tỉnh Đồng ThápTổng kết lớp bồi dưỡng cán bộ Quản lý trường mầm non trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đối tác liên kết


  • Nhà Trọ
  • Trung Tâm Bồi dưỡng
  • Bộ Giáo dục