Tiêu đề: GIẢI PHÁP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH CHO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG HƯỚNG ĐẾN CHUẨN VSTEP - ThS. Phạm Văn Tặc
Tác giả: ThS. Phạm Văn Tặc - Khoa SP Ngoại ngữ, Trường ĐH Đồng Tháp
Tóm tắt:
      Kỹ năng Viết là một trong những kỹ năng dễ bị giáo viên tiếng Anh phổ thông “bỏ quên” nhiều nhất bởi trong quá trình giảng dạy cũng như sử dụng ngôn ngữ hàng ngày giáo viên chỉ viết những từ vựng, câu đơn giản trong sách giáo khoa mà hầu như không viết những đoạn văn hay bài luận. Tuy nhiên, trong bài thi viết tiếng Anh theo chuẩn VSTEP, người làm bài phải viết một email (khoảng 120 từ) và một bài luận (khoảng 250 từ) trong thời gian 60 phút. Nếu không có sự chuẩn bị và tập luyện thường xuyên thì nội dung, số lượng từ và chất lượng bài viết của thí sinh sẽ không đáp ứng chuẩn. Bài viết này trình bày thực trạng hiểu biết và rèn luyện hai bài thi viết VSTEP của giáo viên tiếng Anh phổ thông đồng thời đề xuất một số định hướng giúp nâng cao kỹ năng viết theo chuẩn VSTEP.