Tiêu đề: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNGCÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG - ThS. Trương Minh Chánh
Tác giả: ThS. Trương Minh Chánh - Ban Tuyên giáoTỉnh ủy Vĩnh Long
Tóm tắt:
      Để nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên làm cơ sở cho việc phát triển bền vững giáo dục và đào tạo khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Từ việc xác định đúng về tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ nhà giáo có đạo đức và có trình chuyên môn nghiệp vụ góp phần “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài” cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh
Vĩnh Long nói riêng.