Tiêu đề: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG CHỦ ĐỀ: “CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE” TRONG MÔN KHOA HỌC 4 Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CAO LÃNH - SV. Trịnh Hoài Phong, TS. Phạm Đình Văn, ThS. Lê Thị Mỹ Trà
Tác giả: SV. Trịnh Hoài Phong - lớp ĐH GDTH13B, TS. Phạm Đình Văn, ThS. Lê Thị Mỹ Trà - Khoa Giáo dục THMN - Trường Đại học Đồng Tháp
Tóm tắt: