Tiêu đề: TỔ CHỨC HOẠT ĐÔNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ - ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân – Khoa SP Ngữ văn - Sử - Địa, Trường Đại học Đồng Tháp
Tóm tắt:
    Hoạt động trải nghiệm sáng tạo (HĐTNST) là vấn đề được nhắc đến và triển khai lĩnh vực giáo dục thời gian gần. Trải nghiệm sáng tạo một hợp phần quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông. HĐTNST trong môn học là khái niệm tương đối mới mẻ, đặc biệt là môn Địa lí. Môn học này có nhiều tiềm năng để trải nghiệm sáng tạo và trên thực tế hoạt động “trải nghiệm” đã được thực hiện tương đối nhiều trong dạy học Địa lí. Tuy nhiên, để biến hoạt động “trải nghiệm” trong dạy học Địa lí thực sự là một hoạt động “sáng tạo” mang lại những hiệu quả giáo dục, thực sự cần tổ chức hoạt động dạy học theo các hoạt động phù hợp với nội dung (nhiệm vụ của giáo viên và tạo cơ hội cho học sinh được thể hiện các giá trị bản thân.