Tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm hoạt động bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy

2/15/2019 2:45:12 PM
Thời gian: 08 giờ, thứ Tư, ngày 10 tháng 4 năm 2019.Địa điểm: Hội trường H1 - Trường Đại học Đồng Tháp

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

2/12/2019 4:51:46 PM
Tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng - đặt lớp tại Trường Đại học Đồng Tháp

Về việc tham dự tọa đàm: "Xuất bản sách - Những vấn đề quan tâm"

5/28/2018 10:40:14 PM
Chia sẻ thông tin về Thủ tục, quy trình xuất bản; Chi phí xuất bản,...

Mở lớp và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học

9/24/2017 10:07:01 PM
Trường Đại học Đồng Tháp thông báo khai giảng lớp Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học

V/v Tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

7/3/2017 5:07:09 PM
Số 392/ĐHĐT ngày 30/6/2017
<< < 1 > >>