Về việc tham dự tọa đàm: "Xuất bản sách - Những vấn đề quan tâm"

5/28/2018 10:40:14 PM
Chia sẻ thông tin về Thủ tục, quy trình xuất bản; Chi phí xuất bản,...

Mở lớp và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học

9/24/2017 10:07:01 PM
Trường Đại học Đồng Tháp thông báo khai giảng lớp Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học

V/v Tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

7/3/2017 5:07:09 PM
Số 392/ĐHĐT ngày 30/6/2017

Trường Đại học Đồng Tháp được giao nhiệm vụ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

6/27/2017 10:10:40 AM
V/v giao nhiệm vụ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

Về việc tuyên truyền, phổ biến Luật tiếp cận thông tin

6/15/2017 1:46:01 PM
Tổ chức triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin
<< < 1 > >>