STTHọ tênChức vụEmail
1
Nguyễn Hữu DuyệtPhó Giám đốc Phụ trách Trung tâmPhó Giám đốc Phụ trách Trung tâm
2
Huỳnh Khải VinhGiảng viênGiảng viên
3
Nguyễn Thuận QuýPhó Giám đốcPhó Giám đốc
4
Đặng Thị Tiến ThànhChuyên viênChuyên viên
5
Phan Lưu Đức HuyChuyên viênChuyên viên