STTHọ tênChức vụEmail
1
Nguyễn Hữu DuyệtPhó Giám đốc Phụ trách Trung tâmPhó Giám đốc Phụ trách Trung tâm
2
Vũ Văn ĐứcGiảng viênGiảng viên
3
Huỳnh Khải VinhGiảng viênGiảng viên
4
Nguyễn Thuận QuýGiảng viênGiảng viên
5
Đặng Thị Tiến ThànhChuyên viênChuyên viên
6
Phan Lưu Đức HuyChuyên viênChuyên viên