• Khai giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viênKhai giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên
  • Khai giảng khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau - Năm 2017Khai giảng khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau - Năm 2017
  • Khai giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ quản lý trường mầm nonKhai giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ quản lý trường mầm non

Đối tác liên kết


  • Cao đẳng SP Kiên giang
  • Nhà Trọ
  • Bộ Giáo dục