• Khai giảng lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tại huyện Tam Bình, Vĩnh longKhai giảng lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tại huyện Tam Bình, Vĩnh long
  • Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên Kiên GiangBồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên Kiên Giang
  • Triển khai công tác bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viênTriển khai công tác bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên

Đối tác liên kết


  • Nhà Trọ
  • Bộ Giáo dục