Hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
>> Tài liệu hội thảo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP VÀ VIỆC CHUẨN BỊ THAM GIA ETEP VỚI VAI TRÒ TRƯỜNG SƯ PHẠM CỐT CÁN - TS. Nguyễn Ngọc Hiền
BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - CN. Đỗ Tấn Lực
BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG TRONG GIAI ĐOẠN MỚI - TS. Nguyễn Văn Bản
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN MẦM NON - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp
BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN ĐÁP ỨNG ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY - TS. Dương Huy Cẩn
BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI: KINH NGHIỆM TỪ THỰC TIỄN - TS. Phạm Quang Huy, ThS. Nguyễn Thị Thể Hà
BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN QUA MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU HÀNH ĐỘNG - ThS. Trương Huỳnh Xuân Phúc
BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC - TS. Phạm Đình Văn, SV. Nguyễn Nhựt Thanh
CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG PHỔ THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN GIÁO DỤC - ThS. Lê Thanh Bình
ĐỀ XUẤT MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN MỸ THUẬT Ở CẤP TIỂU HỌC - TS. Võ Văn Lạc
<< < 1 2 3 > >> 

Trải nghiệm sáng tạo trong giáo dục phổ thông và Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học phổ thông
>> Tài liệu hội thảo

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG - ThS. Vũ Văn Đức
ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP VỚI VIỆC BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC TRIỂN KHAI VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - ThS. Lê Thanh Bình
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG SAU NĂM 2015 - TS. Phùng Thái Dương
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC KIẾN THỨC VỀ ĐIỆN NĂNG - TS. Nguyễn Hoàng Anh
TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN CỐT CÁN TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KIÊN GIANG - TS. Phùng Thái Dương
DẠY HỌC CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC Ở TIỂU HỌC THEO HƯỚNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO - ThS. Phan Thị Hiệp
XÂY DỰNG MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ DIỆN TÍCH – THỂ TÍCH - ThS. Phan Thị Hiệp, TS. Trần Lê Nam
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG CHỦ ĐỀ: “CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE” TRONG MÔN KHOA HỌC 4 Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CAO LÃNH - SV. Trịnh Hoài Phong, TS. Phạm Đình Văn, ThS. Lê Thị Mỹ Trà
TỔ CHỨC HOẠT ĐÔNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ - ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO TRONG MÔN TIN HỌC BẰNG HÌNH THỨC DẠY HỌC DỰ ÁN - ThS. Nguyễn Hữu Duyệt
<< < 1 2 > >> 

<< < 1 > >>