Hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP VÀ VIỆC CHUẨN BỊ THAM GIA ETEP VỚI VAI TRÒ TRƯỜNG SƯ PHẠM CỐT CÁN - TS. Nguyễn Ngọc Hiền
BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - CN. Đỗ Tấn Lực
BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG TRONG GIAI ĐOẠN MỚI - TS. Nguyễn Văn Bản
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN MẦM NON - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp
BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN ĐÁP ỨNG ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY - TS. Dương Huy Cẩn
BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI: KINH NGHIỆM TỪ THỰC TIỄN - TS. Phạm Quang Huy, ThS. Nguyễn Thị Thể Hà
BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN QUA MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU HÀNH ĐỘNG - ThS. Trương Huỳnh Xuân Phúc
BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC - TS. Phạm Đình Văn, SV. Nguyễn Nhựt Thanh
CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG PHỔ THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN GIÁO DỤC - ThS. Lê Thanh Bình
ĐỀ XUẤT MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN MỸ THUẬT Ở CẤP TIỂU HỌC - TS. Võ Văn Lạc
<< < 1 2 3 > >> 

<< < 1 2 > >>