Hội nghị sơ kết 02 năm hoạt động bồi dưỡng


(12/04/2019) 662

Sáng ngày 10/04, tại phòng Họp Hiệu bộ, Trường Đại học Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm hoạt động bồi dưỡng với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở GD và ĐT, lãnh đạo các Trung tâm GDTX, Phòng GD và ĐT trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp; lãnh đạo Trường Đại học Đồng Tháp, đại diện các Khoa, Phòng và cán bộ giảng viên tham gia công tác bồi dưỡng.


Quang cảnh Hội nghị
 
Tính từ tháng 6/2017, Trường Đại học Đồng Tháp là 01 trong 17 trường đại học đầu tiên trong cả nước được Bộ GD và ĐT giao nhiệm vụ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng dạy. Đến nay, Nhà trường được giao nhiệm vụ bồi dưỡng cho các chương trình bồi dưỡng sau: Bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm non, phổ thông; Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng dạy; Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; Bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn học sinh; Bồi dưỡng giáo viên làm công tác giáo dục hòa nhập ở trường tiểu học; Bồi dưỡng cán bộ làm công tác thiết bị trường phổ thông; Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn giáo dục công dân; Bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục; Các chuyên đề bồi dưỡng ngắn hạn.

 

ThS. Nguyễn Hữu Duyệt, Giám đốc TT Bồi dưỡng Nhà giáo

báo cáo sơ kết hoạt động bồi dưỡng

 


Đại biểu phát biểu và kiến nghị trong chương trình
 

Trước nhu cầu của việc đổi mới và cập nhật chương trình giáo dục phổ thông mới, Nhà trường định hướng chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ giảng viên tham gia bồi dưỡng, phát triển chương trình bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 29 của Đảng và chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Đồng thời, trên cơ sở chương trình khung của Bộ GD và ĐT, Trường Đại học Đồng Tháp đã cụ thể hóa chương trình bồi dưỡng, cập nhật thường xuyên tài liệu bồi dưỡng đảm bảo chất lượng chương trình và phù hợp với đặc điểm, điều kiện địa phương.

Đại biểu phát biểu và kiến nghị trong chương trình

Bên cạnh đó, để phù hợp với điều kiện tổ chức và đặc thù của từng địa phương, Trường Đại học Đồng Tháp đa dạng hóa phương thức liên kết với các cơ sở giáo dục: Phối hợp với các Sở GD&ĐT thông qua TTGDTX tỉnh; phối hợp trực tiếp với các Phòng GD&ĐT; phối hợp với trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Hình thức bồi dưỡng linh hoạt, chủ động về thời gian và địa điểm tổ chức, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học viên yên tâm tham gia chương trình bồi dưỡng và thực hiện công tác chuyên môn.

 

Tham gia hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến trong việc xây dựng nội dung và hình thức bồi dưỡng phù hợp với đặc thù của từng địa phương cũng như điều kiện công tác của giáo viên các đơn vị như: tăng cường công tác bồi dưỡng trực tuyến song song với chương trình truyền thống; tăng cường việc nâng cao năng lực nghiệp vụ chuyên môn của giáo viên và giảng viên theo quy định của chuẩn nghề nghiệp và yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới; bảo lưu và liên kết các học phần trùng nhau giữa các chương trình bồi dưỡng, nếu học viên tham gia những chương trình bồi dưỡng có một hoặc một vài nội dung trùng nhau nhằm giảm tải thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho học viên;

 

TS. Lương Thanh Tân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp

phát biểu trong chương trình
 

NGƯT.PGS,TS Nguyễn Văn Đệ, Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp, chia sẻ phát biểu trong chương trình: Nhà trường luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học viên tham gia các chương trình bồi dưỡng, cập nhật các nội dung, kiến thức mới và nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của Bộ GD và ĐT trong xu thế cập nhật chương trình giáo dục phổ thông mới. Trường Đại học Đồng Tháp là 01 trong 06 trường đại học (trong 54 trường đại học trực thuộc Bộ GD và ĐT) đang được đầu tư hướng đến việc giảng dạy, bồi dưỡng trực tuyến trong thời gian tới, đảm bảo tính linh hoạt trong hoạt động đào tạo phục vụ lấy người học làm trung tâm.
 

Tin, ảnh: Thanh Nguyên