BỒI DƯỠNG TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG


(28/10/2021) 167

Tuyển sinh: 
Viên chức đang làm công tác tư vấn học đường trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
-Người có trình độ nghề nghiệp từ Trung cấp chuyên nghiệp trở lên sẽ được tuyển vào làm viên chức làm công tác tư vấn học đường.