Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học

3/15/2021 1:15:02 PM
Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học

Về việc tổ chức thăng hạng CDNN giáo viên mầm non, phổ thông công lập

7/23/2019 8:41:50 PM
Kính gửi:- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Về việc tổ chức thăng hạng CDNN giáo viên mầm non, phổ thông công lập và dự bị đại học năm 2019

7/23/2019 8:16:20 PM
Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm hoạt động bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy

2/15/2019 2:45:12 PM
Thời gian: 08 giờ, thứ Tư, ngày 10 tháng 4 năm 2019.Địa điểm: Hội trường H1 - Trường Đại học Đồng Tháp

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

2/12/2019 4:51:46 PM
Tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng - đặt lớp tại Trường Đại học Đồng Tháp
<< < 1 > >>