Thông báo về việc viết bài tham giam hội thảo Khoa Học

20/06/2022

THÔNG BÁO SỐ 264/TB-ĐHĐT TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN (HẠNG III) VÀ GIÁO VIÊN CHÍNH (HẠNG II)

23/02/2022
Thông báo số 264/TB-ĐHĐT tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III) và giáo viên chính (hạng II)

Thông báo số 1522/TB-ĐHĐT tuyển sinh lớp bồi dưỡng giáo viên Tin học dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học; Giáo viên THCS dạy môn Khoa học tự nhiên; Giáo viên THCS dạy môn Lịch sử và Địa Lý đáp ứng chương trình GDPT 2018

23/12/2021
Thông báo số 1522/TB-ĐHĐT tuyển sinh lớp bồi dưỡng giáo viên Tin học dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học; Giáo viên THCS dạy môn Khoa học tự nhiên; Giáo viên THCS dạy môn Lịch sử và Địa Lý đáp ứng chương trình GDPT 2018

Thông báo số 1521/TB-ĐHĐT Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ hoàn thành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, THCS, THPT

23/12/2021
Thông báo số 1521/TB-ĐHĐT Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ hoàn thành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, THCS, THPT

Thông báo mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy (hình thức trực tuyến)

16/11/2021
Thông báo 1322/TB-ĐHĐT: Mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy (hình thức trực tuyến)
<< < 1 > >>