• Họ tên: Nguyễn Hữu Duyệt
 • Chức vụ: Giám đốc
 • Học vị: ThS, GVC
 • E-mail: nhduyet@dthu.edu.vn
 • Lý lịch khoa học


 •  

  1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
  1.1. Đại học


  Hệ đào tạo: Chính quy tập trung       
  Nơi đào tạo: Đại học Vinh
  Ngành học: Sư phạm Toán                
  Nước đào tạo:  Việt Nam                                                       Năm tốt nghiệp: 1985
  Bằng đại học 2: Kỹ thuật máy tính                                         Năm tốt nghiệp: 1997

  1.2. Sau đại học

  Thạc sĩ ngành/chuyên ngành: Khoa học máy tính            Năm cấp bằng: 2005
  Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Hà nội
  Tên luận văn: Một tiếp cận chuẩn hóa cơ sở dữ liệu hướng đối tượng

  1.3. Ngoại ngữ:1. Tiếng AnhMức độ sử dụng: C

  2. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

   
  Thời gian

   
   Đơn vị công tác Công việc đảm nhiệm
   1985-2001 Khoa Giáo dục Giảng viên
   2001-2005 Khoa Công nghệ thông tin Phó Trưởng khoa
   2005-2010 Khoa Công nghệ thông tin Trưởng khoa
   2011-2015 Khoa Sư phạm Toán - Tin Phó Trưởng khoa
   2015-2017 Phòng Đào tạo Phó Trưởng phòng
   2017-2018 Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo Giám đốc
   
   
  3. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  3.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước quy định):

  TTTên đề tài nghiên cứuNăm bắt đầu/
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

  Trách nhiệm tham gia
  trong đề tài
   
  1
   
  Thiết kế website thông tin và diễn đàn trao đổi kinh nghiệm học tập khoa Công nghệ thông tin
   
   2011-2012TrườngChủ nhiệm
  2 
  Thiết kế hệ thống thông tin tích hợp ở Trường ĐHĐT đáp ứng yêu cầu quản lý đào tạo
   
  2014-2015TrườngChủ nhiệm
  3 
  Xây dựng website quản lý dữ liệu nghiên cứu khoa học của dựa trên web ngữ nghĩa
   
  2015-2016TrườngThành viên

  3.2. Các công trình khoa học đã công bố (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước quy định): Tên công trình, năm công bố, nơi công bố.

  TT
  Tên công trình
   
  Năm
  công bố
  Tên tạp chí
  1
  Dạy học có sự hỗ trợ của E-Learning – một phương thức hiệu quả đổi mới phương pháp dạy học
   
  2011Tạp chí Giáo dục
  2
  Mô hình tích hợp dựa trên tiếp cận cơ sở dữ liệu liên bang, ứng dụng vào xây dựng hệ thống thông tin tích hợp ở Trường ĐH Đồng Tháp
   
  2015Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp
  3
  Một giải pháp chuyển đổi từ cơ sở dữ liệu quan hệ sang mô hình dữ liệu cho web ngữ nghĩa
   
  2015Tạp chí Khoa học Đại học sư phạm Tp Hồ Chí Minh (khoa học tự nhiên & công nghệ)
  4
  Giải pháp tích hợp đăng nhập nhiều hệ thống dựa trên nền tảng web service
   
  2015Tạp chí Khoa học  Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh (khoa học tự nhiên & công nghệ)
  5
  Thiết kế đề cương chi tiết học phần để tổ chức dạy học nhất quán với chuẩn đầu ra chương trình
   
  2017Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp


 • Phân công nhiệm vụ

 • - Phụ trách tổ chức và điều hành toàn diện các hoạt động của Trung tâm về hoạt động bồi dưỡng;
  - Phụ trách chuyên môn, phát triển chương trình bồi dưỡng;
  - Phát triển đội ngũ giảng viên tham gia bồi dưỡng.