• Họ tên: Nguyễn Thuận Quý
 • Chức vụ: Phó Giám đốc
 • Học vị: TS
 • E-mail: ntquy@dthu.edu.vn
 • Lý lịch khoa học


 • 1.      QUÁ TRÌNH ĐÀO TÀO
  1.1.      Đại học
  Ngành học: Sư phạm Lịch sử
  Nơi đào tạo:  Trường Đại học Đồng ThápNăm tốt nghiệp: 2006
  1.2.      Sau đại học
  Thạc sĩ chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
  Nơi đào tạo: Trường Đại học VinhNăm cấp bằng: 2010
  Tên luận văn: Tín ngưỡng dân gian của người Kinh trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
  Tiến sĩ chuyên ngành: Nhân học
  Nơi đào tạo: Học viện Khoa học Xã hội Việt NamNăm cấp bằng: 2015
  Tên luận án: Quan hệ tộc người của người Khmer ở hai bên biên giới Việt Nam – Campuchia (khu vực Tây Nam Bộ)
  1.3.      Trình độ ngoại ngữ
        Tiếng Anh: Trình độ B2 
  2.      QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  Thời gian
  (Từ tháng/năm đến tháng/năm)
  Nơi công tácCông việc đảm nhiệm
  8/ 2004
  đến 6/ 2007
  Khoa Giáo dục Chính trị, trường ĐH Đồng ThápCán bộ quản lý học tập
  6/ 2007
  đến 11/2015
  Phòng Đào tạo, Trường ĐH Đồng ThápPhát triển chương trình đào tạo, thực hành nghề nghiệp
  Từ 11/2015
  đến nay
  Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo, Trường ĐH Đồng ThápPhát triển chuyên đề, mở rộng thị trường bồi dưỡng
   
  3.      HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  3.1.      Đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện

  [1].        Nguyễn Thuận Quý - Chủ nhiệm đề tài (2006), “Công tác giáo vụ khoa tại trường Đại học Đồng Tháp từ năm 2003 đến năm 2006. Thực trạng và giải pháp”, đề tài KH&CN cấp Cơ sở của Trường Đại học Đồng Tháp.

  [2].        Nguyễn Thuận Quý - Chủ nhiệm đề tài (2010), “Tín ngưỡng dân gian trong gia đình người  Việt ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Thực trạng và giải pháp”, đề tài KH&CN cấp Cơ sở của Trường Đại học Đồng Tháp.

  3.2.      Bài báo khoa học đã công bố

  [1].       Nguyễn Thuận Quý (2012), Từ sinh viên sư phạm đến giáo viên dạy Lịch sử, tạp chí Dạy và Học ngày nay (số tháng 2/2012, trang 70, 71).

  [2].       Nguyễn Thuận Quý (2012), Dạy học các môn khoa học xã hội ở trường Đại học theo phương pháp nghiên cứu khoa học, tạp chí Dạy và Học ngày nay (số tháng 4/2012, trang 11, 12.

  [3].       Nguyễn Phước Tài, Nguyễn Thuận Quý (2013), “Vai trò của đạo Bửu Sơn Kỳ Hương trong đời sống tinh thần đồng bào Nam bộ”, tạp chí Tôn giáo (số 12 (126), 2013, Viện Hàn Lâm khoa học Xã hội Việt Nam, trang 99 – 107).

  [4].       Trần Văn Phúc. Nguyễn Kim Chuyên, Nguyễn Phước Tài, Nguyễn Thuận Quý (2013), “Nâng cao ý thức thẩm mỹ trong việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam hiện nay”, số đặc biệt, 11/2013 Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  [5].       Nguyễn Thuận Quý, “Sự giao lưu và bảo tồn bản ngữ của cộng đồng người Khmer khu vực miền núi biên giới Tây Nam Bộ” (2014), kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế: “Phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi” do Trường Đại học Thái Nguyên và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam phối hợp tổ chức, tháng 6/2014.

  [6].       Nguyễn Thuận Quý, “Tác động của kinh tế thương mại đến quan hệ tộc người Khmer ở khu vực biên giới Tây Nam Bộ” (2014), Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 8/2014, Viện Hàn Lâm khoa học Xã hội Việt Nam.

  [7].       Nguyễn Thuận Quý, Hình thành năng lực dạy học tích hợp trong lĩnh vực Khoa học xã hội cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học hiện nay: Thực tiễn nghiên cứu và giải pháp đề ra” (2015), ĐH SP Đà Nẵng,  Hội thảo khoa học toàn quốc “Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm” (trang 671 đến 677).

  [8].       Nguyễn Phước Tài, Nguyễn Thuận Quý (2015), Nâng cao chất lượng dạy và học môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin trong giai đoạn hiện nay”. Tạp chí Giáo dục và Xã hội số 56 (117) tháng 11/2015, từ trang 39 đến trang 42.

  [9].       Nguyễn Thuận Quý, Nguyễn Phước Tài (2016) Bàn về việc dạy học Lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông”, Tạp chí Giáo dục và Xã hội số 60(121) tháng 3/2016, từ trang 13 đến trang 16.

  [10].  Nguyễn Phước Tài, Nguyễn Thuận Quý (2016), Tinh thần đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Giáo dục và Xã hội số đặc biệt tháng 5/2016, từ trang 04 đến trang 07.

  [11].  Huang Yong Feng, Nguyễn Phước Tài, Nguyễn Thuận Quý (2016) “Mối quan hệ giữa các tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa và Phật giáo Hòa Hảo ở Việt Nam”, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội số tháng 6/2016, từ trang 57 đến trang 63.

  [12].  Nguyễn Phước Tài, Nguyễn Thuận Quý, Vũ Kim Điềm, Giang Thị Trúc Mai (2017), “Tín ngưỡng thờ Quan Thánh Đế Quân trong đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa”, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội số tháng 1/2017, từ trang 15 đến trang 19.

  [13].  Giang Thị Trúc Mai, Nguyễn Thuận Quý (2017), “Tầm quan trọng của người quản lý trong hoạt động giảng dạy các môn lý luận chính trị tại các cơ sở giáo dục đại học”, Tạp chí dạy và học ngày nay số tháng 9/2017, từ trang 22 - 24.

  4.      LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY
  4.1.      Chuyên ngành nghiên cứu
  • - Lịch sử Việt Nam
  • - Nhân học
  4.2.      Môn học, chuyên đề giảng dạy
  • - Tín ngưỡng và tôn giáo Việt Nam
  • - Quản lý lễ hội
  • - Dân tộc học đại cương
  • - Cơ sở khoa học xã hội
  • - Lịch sử Việt Nam
  • - Hoạt động trải nghiệm, sáng tạo
  • - Công tác tư vấn cho học sinh, sinh viên
  • - Giáo dục kỹ năng sống và giá trị sống cho học sinh

 • Phân công nhiệm vụ

 • - Phụ trách các hoạt động mở rộng thị trường bồi dưỡng;
  - Phụ trách xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, thông báo mở lớp, ký kết hợp đồng, thanh lý bồi dưỡng;
  - Tổ chức Hội thảo, Chuyên đề.