• Họ tên: Phan Lưu Đức Huy
 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Học vị: Cử nhân
 • E-mail:
 • Lý lịch khoa học • Phân công nhiệm vụ

 • - Hỗ trợ hoạt động của văn thư, giáo vụ.
  - Hỗ trợ dữ liệu trên phần mềm quản lý hoạt động bồi dưỡng;
  - Phối hợp kiểm tra hồ sơ học viên theo sự phân công;
  - Thống kê tình hình hoạt động bồi dưỡng, cấp chứng chỉ.