• Họ tên: Nguyễn Thị Phương Mai
 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Học vị: Cử nhân
 • E-mail: mainguyen.mnhh@gmail.com
 • Lý lịch khoa học • Phân công nhiệm vụ

 • - Lập danh sách bảng điểm theo từng lớp (gửi cho giảng viên để nhập điểm)
  - Theo dõi, quản lý điểm các lớp bồi dưỡng
  - Văn thư, giáo vụ
  - Phối hợp phân công giảng dạy, xây dựng thời khóa biểu
  - Phối hợp kiểm tra hồ sơ học viên theo sự phân công