• Họ tên: Nguyễn Thị Như Ngọc
 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Học vị: Cử nhân
 • E-mail: ntnngoc@dthu.edu.vn
 • Lý lịch khoa học • Phân công nhiệm vụ

 • - Thanh quyết toán tiền giảng dạy, ăn, ở của giảng viên dạy các lớp bồi dưỡng;
  - Quản lý hồ sơ hợp đồng bồi dưỡng, thanh lý hợp đồng bồi dưỡng;
  - Phối hợp thu học phí các lớp bồi dưỡng;
  - Tiếp nhận hồ sơ, quản lý hồ sơ đầu vào, đầu ra (sau khi xét cấp chứng chỉ) của học viên;
  - Phối hợp kiểm tra hồ sơ học viên theo sự phân công.