Thông báo số 2: Hội thảo "Hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý trong khu vực ĐBSCL"


12/28/2016 8:51:12 AM

     Căn cứ vào kế hoạch số 393/KH-ĐHĐT-BDNG ngày 17/10/2016 Hội nghị về hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý trường phổ thông với các Sở Giáo dục và Đào tạo khu vực ĐBSCL đã được Hiệu trưởng Nhà trường phê duyệt;

Căn cứ thông báo số 570/TB-ĐHĐT ngày 19/10/2016 Hội thảo về hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý trong khu vực ĐBSCL  của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp.

Nhằm thúc đẩy sự hợp tác trong hoạt động bồi dưỡng giữa các Sở, Phòng giáo dục và đào tạo, các Trung tâm giáo dục thường xuyên các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Trường Đại học Đồng Tháp. Đồng thời tạo cơ hội để các nhà giáo trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý.

Trường Đại học Đồng Tháp ra thông báo số 2 về Hội thảo trên như sau:

1. Nội dung hội thảo

- Thực trạng của đội ngũ nhà giáo trong đáp ứng đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước nhà và nguyên nhân của các thực trạng;

- Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng nhà giáo các cấp học;

- Kinh nghiệm trong nước và ngoài nước về hoạt động bồi dưỡng nhà giáo;

- Và những vấn đề khác có liên quan khác về hoạt động bồi dưỡng nhà giáo.

2. Thành phần tham dự hội thảo

- Lãnh đạo các Sở, Phòng GD & ĐT, TTGDTX trong vùng ĐBSCL và Trường Đại học Đồng Tháp.

-  Giáo viên mầm non, phổ thông và giảng viên đăng ký tham dự hoặc viết bài.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo

Dự kiến  8h ngày 07/01/2017, tại Trường Đại học Đồng Tháp, số 783, đường Phạm Hữu Lầu, phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

4. Thông tin đăng ký viết bài và tham dự

- Bài viết gửi về Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo, Trường Đại học Đồng Tháp dạng văn bản mềm, định dạng tập tin kiểu .doc về địa chỉ E-mail: ttbdng@dthu.edu.vn

- Thời gian nhận bài:

                 + Tóm tắt báo cáo: Trước ngày 15 tháng 12 năm 2016.

                 + Toàn văn: Trước ngày 24 tháng 12 năm 2016.

- Đại biểu gởi thông tin đăng ký tham dự theo mẫu trước ngày 20 tháng 12 năm 2016 về địa chỉ E-mail: ttbdng@dthu.edu.vn.

Trường Đại học Đồng Tháp rất mong nhận được sự hợp tác, tham gia nhiệt tình của các nhà quản lý, giảng viên, giáo viên và các nhà khoa học.

Trân trọng./.

(Trích thông báo số 634/TB-ĐHĐT ngày 21 tháng 11 năm 2016)

Tập Tin Đính Kèm