Về việc mở lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học, Khóa 8 - Năm 2015


1/13/2017 10:11:42 AM

     Nhằm đáp ứng yêu cầu học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực đạt chuẩn giảng viên cho giảng viên đang công tác tại các trường đại học, cao đẳng trong Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học Đồng Tháp thông báo mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học, Khóa 8 - Năm 2015

1. Đối tượng

    - Giảng viên các trường đại học, coa đẳng chưa có chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học;

    - Những người có trình độ từ  đại học trở lên, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng; có nguyện vọng làm giảng viên thỉnh giảng tại các trường đại học, cao đẳng.

2. Hình thức tổ chức bồi dưỡng và học phí

    - Hình thức bồi dưỡng: học vào Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần

    - Khai giảng: 16/5/2015

    - Sau khi hoàn thành khóa học, những học viên đạt yêu cầu được Trường Đại học Đồng Tháp cấp chứng chỉ "Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học".

    - Học phí: 3.400.000 đồng/học viên.

3. Nội dung chương trình đào tạo và hồ sơ đăng ký (xem tập tin đính kèm)

Tập Tin Đính Kèm