Hội thảo “Hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”


1/17/2017 4:03:24 PM

     Sáng ngày 14/01/2017, Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức Hội thảo “Hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Hội thảo được tổ chức để đánh giá thực trạng, nhu cầu bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý trường phổ thông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; Đề xuất các biện pháp phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý trường phổ thông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn hiện nay; Góp phần xây dựng và phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa Trường Đại học Đồng Tháp với các Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật hướng nghiệp.

     Ban tổ chức Hội thảo đã chọn 31 bài của 47 tác giả đăng kỷ yếu Hội thảo.

     Đến tham dự Hội thảo có đại diện Lãnh đạo các Sở, Phòng giáo dục và đào tạo, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, các trường phổ thông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và các cơ sở giáo dục đại học cùng với đại diện Lãnh đạo Trường Đại học Đồng Tháp, Trưởng, Phó khoa và Trưởng, Phó bộ môn thuộc Trường Đại học Đồng Tháp.

     Tiến sĩ Lương Thanh Tân – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp khẳng định: Trong thời gian qua, Trường Đại học Đồng Tháp đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ triển khai công tác bồi dưỡng góp phần chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục ở 13 tỉnh, thành khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và một số tỉnh của vùng Đông Nam Bộ với các nội dung sau: Bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo hướng chuẩn hóa; Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đang giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng; Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Quản lý giáo dục cho cán bộ quản lý giáo dục; Bồi dưỡng các chuyên đề nâng cao năng lực cho giáo viên các bậc học. Đó là tiềm lực mà Trường Đại học Đồng Tháp sẽ phát huy tối đa trong hoạt động bồi dưỡng giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới.

     Dưới sự định hướng của Ban tổ chức Hội thảo, đại biểu tập trung thảo luận 04 vấn đề gồm:

     (1) Làm thế nào để sau bồi dưỡng, vấn đề được bồi dưỡng sẽ được ứng dụng ngay vào công việc của mỗi giáo viên, bộ môn hay một trường?

     (2) Làm thế nào để hoạt động bồi dưỡng giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý giáo dục diễn ra “thường xuyên, liên tục, ngay tại chỗ”?

     (3) Giải pháp nào để các các cơ quan quản lý giáo dục phổ thông, các Trung tâm GDTX và các cơ sở giáo dục đại học phối hợp tốt trong hoạt động bồi dưỡng?

     (4) Mỗi giảng viên, khoa phải làm gì để Trường Đại học Đồng Tháp hoàn thành tốt nhiệm vụ là một trong các trường cốt cán trong Chương trình ETEP?

     Những vấn đề được đại biểu quan tâm và tập trung thảo luận là: Kế hoạch, nội dung và đối tượng được bồi dưỡng; Kiểm tra, đánh giá trong và sau bồi dưỡng; Chất lượng đội ngũ giảng viên tham gia công tác bồi dưỡng; Việc lồng ghép, cập nhật kiến thức mới vào nội dung bồi dưỡng và việc ứng dụng vào công việc thực tế sau khi bồi dưỡng; Vai trò của trường Đại học Đồng Tháp trong việc tham gia Chương trình ETEP của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như kế hoạch triển khai bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp học trong thời gian tới….

     Kết thúc Hội thảo, Ban Điều hành đã tổng kết Hội thảo và rút ra các kết luận trình lãnh đạo Trường Đại học Đồng Tháp về hoạt động bồi dưỡng nhà giáo trong thời gian sắp tới như sau:

     Một là, Hoạt động bồi dưỡng nhà giáo cần có kế hoạch đầy đủ, rõ ràng, dựa trên kết quả khảo sát đối tượng, nhu cầu bồi dưỡng.

     Hai là, Chương trình, nội dung bồi dưỡng cần cập nhật, bổ sung, phù hợp với tình hình thực tế cũng như bám sát đối tượng và nhu cầu bồi dưỡng.

     Ba là, Nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên tham gia công tác bồi dưỡng về xây dựng nội dung bài giảng, phương pháp bồi dưỡng và hình thức kiểm tra đánh giá…để nâng cao hiệu quả bồi dưỡng.

     Bốn là, Tăng cường công tác kiểm tra kết quả của học viên và hiệu quả sau khi tham gia bồi dưỡng. Nâng cao trách nhiệm của học viên, của các cấp quản lý học viên đối với việc áp dụng kiến thức, kỹ năng được bồi dưỡng vào công việc thực tế.

     Năm là, Đẩy mạnh hợp tác giữa Trường Đại học Đồng Tháp và các cơ sở giáo dục; các Sở, Phòng giáo dục và đào tạo; Trung tâm Giáo dục thường xuyên; các trường mầm non, phổ thông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong hoạt động bồi dưỡng nhà giáo.

     Hội thảo là dịp để các nhà giáo, nhà khoa học và cán bộ quản lý giáo dục khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có dịp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm giải pháp để nâng cao chất lượng cho các hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Văn nghệ chào mừng


Ông Đỗ Tấn Lực - Giám đốc TT Giáo dục thường xuyên tỉnh Bạc Liêu
trình bày tham luận
“Bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện
giáo dục và đào tạo”Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiền – Phó GĐ TT Bồi dưỡng Nhà giáo
trình bày tham luận “Trường Đại học Đồng Tháp và việc chuẩn bị tham gia ETEP

với vai trò trường sư phạm cốt cán"


ThS, GVC. Lê Thanh Bình – Khoa QLGD & TLGD
trình bày tham luận
“Công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý trường phổ thông tỉnh Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu đổi mới
căn bản và toàn diện giáo dục”Ông Hoàng Tiến Chính – Trường Đại học Bạc Liêu
trình bày tham luận “Nâng cao hiệu quả bồi dưỡng giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nước nhà”Thạc sĩ Trương Minh Chánh – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long
trình bày tham luận “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng giáo viên các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”


 
Một số ảnh thảo luận tại Hội thảo

Ban điều hành Hội thảo định hướng các vấn đề thảo luận


Phát biểu của ông Nguyễn Văn Định – Hiệu trưởng Trường THPT Tháp Mười 


Phát biểu của ông Trần Quang Bảo – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang


Phát biểu của ông Trần Văn Hưng – Giám đốc Trung tâm GDTX & KTHN tỉnh Đồng Tháp


Phát biểu của ông Nguyễn Văn Xu – Phòng Khảo Thí và BĐCLĐT, Trường Đại học Đồng Tháp


Phát biểu của bà Trần Thị Hiền - Khoa Sư phạm Ngữ văn - Sử - Địa, Trường Đại học Đồng Tháp


Tiến sĩ Lương Thanh Tân – Thay mặt Ban tổ chức Hội thảo
phát biểu bế mạc Hội thảo

 
Tin bài: Nguyễn Thuận Quý – TT.BDNG
Ảnh: Vũ Nguyên Chấn – P. HCTH