Kế hoạch khai giảng và lịch dạy - học "Khóa bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học"


2/7/2017 9:25:29 AM

1.  Khai giảng:
     - Thời gian: 07h30 thứ Bảy, ngày 18/02/2017
     - Địa điểm: Trường Đại học Đồng Tháp (địa chỉ: 783, Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).
     - Thành phần tham dự:
        + Trường Đại học Đồng Tháp: Đại diện lãnh đạo Trường, Phụ trách Trung tâm và chuyên viên phụ trách bồi dưỡng NVSP.
        + Tất cả học viên tham gia khóa bồi dưỡng NVSP.

2.  Giảng dạy


 STTHọc phần bồi dưỡngSố TCThời gianĐịa điểmGiảng viên
1Tâm lý học đại cương2
18/02, 19/02
(04 buổi)
20A1Ths. GVC. Đinh Thị Minh Hiếu
SĐT:0918 716 313
2Giáo dục học đại cương3
25/02, 26/02,
04/03, 05/03
(08 buổi)
20A1Ths. Nguyễn Kim Chuyên
3Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam1
11/3, 12/3
(03 buổi)
GĐ6TS. Phạm Hữu Ngãi
SĐT: 0913 938 515
4Tâm lí học dạy học đại học1
18/3, 19/3
(03 buổi)
GĐ6Ths. GVC. Đinh Thị Minh Hiếu
SĐT:0918 716 313
5Lí luận dạy học đại học3
25/3, 26/3,
01/4, 02/4
(08 buổi)
GĐ6TS. Phạm Hữu Ngãi
SĐT: 0913 938 515
6Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học2
08/4, 09/4
(04 buổi)
GĐ6Ths. GVC Nguyễn Hữu Duyệt
SĐT: 0918 627 989
7Đánh giá trong giáo dục đại học2
15/4, 16/4
(04 buổi)
GĐ6TS. GVC. Phạm Minh Giản
SĐT: 0913 830 939
8Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong DH đại học1
22/4, 23/4
(03 buổi)
103B4Ths. GVC Nguyễn Hữu Duyệt
SĐT: 0918 627 989
9Phương pháp nghiên cứu khoa học2
06/5, 07/5
(04 buổi)
20A1TS. GVC Đỗ Văn Hùng
SĐT:0913601025
10Thực tập sư phạm3  Có kế hoạch cụ thể sau
 
 
* Tổ chức dạy học:
   - Mỗi ngày học 08 tiết: Buổi sáng từ 7h30 tới 11h – Buổi chiều từ 13h30 tới 17h –  Nghỉ giữa buổi là 15 phút.

   - Học viên phải tham gia các buổi học và thực hiện các yêu cầu được nêu trong đề cương môn học.
   - Ph­ương pháp bồi d­ưỡng: chủ yếu là tự học, tự nghiên cứu, thảo luận, thực hành ứng dụng. Giảng viên phụ trách các học phần soạn lại Đề cương chi tiết cho phù hợp với số tiết lên lớp được phân bổ theo Kế hoạch.
   - Các học phần không tổ chức thi cuối khóa mà thực hiện dưới dạng Tiểu luận, Bài tập lớn. Riêng học phần thực tập sư phạm sẽ có kế hoạch cụ thể sau, có thể được tổ chức thực tập tại trường Đại học Đồng Tháp.
   - Đề cương chi tiết và Tài liệu học tập (tập tin hoặc tài liệu in) giảng viên gửi về Trung Tâm Bồi dưỡng Nhà giáo trước ít nhất 1 tuần để gửi cho học viên nghiên cứu và học tập trước khi lên lớp./.

Tập Tin Đính Kèm