Hội thảo "Hoạt động bồi dưỡng giáo viên phổ thông về dạy học tích hợp"


3/22/2017 11:03:23 AM

Trường Đại học Đồng Tháp thông báo tổ chức Hội thảo "Hoạt động bồi dưỡng giáo viên phổ thông về dạy học tích hợp" như sau:
1. Mục đích hội thảo
    Chuẩn bị nội dung, phương pháp và nhân lực cho hoạt động bồi dưỡng giáo viên phổ thông về dạy học tích hợp.
2. Nội dung hội thảo
    -  Dạy học tích hợp ở trường trung học đáp ứng yêu cầu chương trình và sách giáo khoa sau năm 2015;

    -  Nâng cao năng lực hoạt động bồi dưỡng dạy học tích hợp cho giáo viên phổ thông.
3. Đối tượng tham gia
    -  Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;
    -  Giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp và Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;
    -  Giáo viên trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
4. Thời gian và địa điểm tổ chức
    -  Hội thảo dự kiến tổ chức lúc 7 giờ 30 phút, thứ Bảy, ngày 22/04/2017.
    -  Địa điểm tổ chức: Phòng họp Hiệu bộ - Trường Đại học Đồng Tháp.
5. Thể lệ, thời gian và địa chỉ nhận bài viết

    -  Thời gian nhận bài viết: trước ngày 16/04/2017.
    -  Địa chỉ nhận bài viết: gửi đến email ttbdng@dthu.edu.vn
    -  Thể lệ bài viết:  vui lòng xem tập tin đính kèm
(Trích thông báo số 177/TB-ĐHĐT ngày 21 tháng 03 năm 2017)

Tập Tin Đính Kèm