Khai giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ quản lý trường mầm non


5/31/2017 1:59:26 PM

        Sáng ngày 29/5, Trường Đại học Đồng Tháp phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật hướng nghiệp tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 50 học viên là cán bộ quản lý và viên chức dự nguồn đã được quy hoạch ở các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
 

Quang cảnh Lễ khai giảng
 

        Trong giai đoạn hiện nay, để thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục cần có cách tiếp cận mới nhằm phát triển năng lực quản lý nhà trường. Vì vậy, việc phát triển năng lực cho cán bộ quản lý trường mầm non về lãnh đạo và quản lý trường học, chủ động trong đổi mới lãnh đạo, quản lý để phát triển nhà trường; biết gắn tầm nhìn với hành động, phát huy những giá trị của nhà trường và xã hội cho sự nghiệp phát triển GD&ĐT với nhiệm vụ trung tâm là nâng cao chất lượng giáo dục phục vụ công cuộc đổi mới phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế là yêu cầu quan trọng cần thiết.

        Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc, Phụ trách Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo cho biết những nội dung chính của khóa học gồm:

        1) Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về lãnh đạo và quản lý trường mầm non. Các nội dung lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn được khái quát hóa phù hợp với đối tượng người học. Nội dung gồm 5 module: Đường lối phát triển giáo dục và đào tạo; Lãnh đạo và quản lý; Quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo; Quản lý cơ sở giáo dục mầm non; Kỹ năng hỗ trợ quản lý cơ sở giáo dục mầm non.

        2) Nghiên cứu thực tế và viết tiểu luận cuối khóa.
 

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc, Phụ trách TT Bồi dưỡng Nhà giáo

đọc quyết định mở lớp và công nhận danh sách học viên

 

        Chương trình bồi dưỡng đảm bảo tính pháp lý, tính thực tiễn, tính kế thừa, tính linh hoạt, tính phù hợp, tính hiện đại. Chương trình được phát triển trên cơ sở mô hình năng lực hiệu trưởng trường mầm non đã được thể hiện ở Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non. Báo cáo viên tham gia giảng dạy là cán bộ quản lý, giảng viên có kinh nghiệm trong quản lý, đào tạo, bồi dưỡng.

 

Tiến sĩ Phạm Minh Giản – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp

phát biểu về tầm quan trọng và ý nghĩa của khóa bồi dưỡng
 

        Phát biểu tại Lễ khai giảng, Tiến sĩ Phạm Minh Giản – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp mong muốn giảng viên và học viên thực hiện nghiêm túc những quy chế, quy định về bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ quản lý trường mầm non hiện hành; riêng học viên cần cố gắng sắp xếp công việc ở đơn vị, vượt qua những khó khăn và quyết tâm hoàn thành khóa học với hiệu quả cao. Thay mặt lãnh đạo đơn vị và ban tổ chức lớp học, Phó Hiệu trưởng nhắn gửi sự kỳ vọng khóa học sẽ mang lại nhiều kiến thức, kỹ năng về quản lý giáo dục cho học viên.

        Kết thúc Lễ khai giảng, đại diện lãnh đạo hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm. Ghi nhận và khẳng định truyền thống hợp tác tốt đẹp trong đào tạo và bồi dưỡng giáo viên cho tỉnh nhà Đồng Tháp. Được biết, cũng trong hè này, hai đơn vị tiếp tục mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ quản lý trường mầm non tại huyện Tháp Mười.
 

Đại diện hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm

cùng với đại diện lãnh đạo Phòng TCCB - Sở GD & ĐT Đồng Tháp

 

Tin bài: Nguyễn Thuận Quý – TTBDNG

Ảnh: Lê Văn Thung – TTGDTX & KTHN