Khai giảng khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau - Năm 2017


6/9/2017 9:38:48 AM

      Trong giai đoạn hiện nay, để thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục cần có cách tiếp cận mới và phát triển năng lực quản lý cơ sở giáo dục, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, sáng ngày 6 tháng 6 năm 2017, Trường Đại học Đồng Tháp kết hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thới Bình - tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông và cán bộ quản lý trường mầm non.
 
      Khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục này được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo chính quyền địa phương, lãnh đạo của ngành giáo dục nói chung và lãnh đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thới Bình nói riêng. Đến tham dự buổi Lễ khai giảng có ông Nguyễn Trán Kiện - huyện Ủy viên - Phó chủ tịch UBND huyện Thới Bình, bà Đỗ Ngọc Thủy - Phó chủ tịch UBND xã Trí Phải huyện Thới Bình, ông Huỳnh Thanh Hận - huyện Ủy viên - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thới Bình, ông Nguyễn Thanh Sang - Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Thới Bình, bà Lưu Thị Nhung - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trí Phải, ông Phạm Hữu Ngãi - Trợ lý Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp, ông Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo - Trường Đại học Đồng Tháp, cùng giảng viên và hơn 50 học viên của khóa học.


Quang cảnh Lễ khai giảng
 
      Trong công cuộc đổi mới đất nước của Đảng ta, giáo dục và đào tạo được coi là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, đội ngũ cán bộ quản lý có vai trò quan trọng trong đổi mới giáo dục phổ thông, là một trong những lực lượng trực tiếp góp phần hoạch định chủ trương, chính sách, đề án, chiến lược và các nhiệm vụ đổi mới giáo dục. Vì vậy, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục cần được quan tâm, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu đổi mới theo hướng chuẩn hóa.


Tiến sĩ Phạm Hữu Ngãi – Trợ lý Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp
phát biểu về tầm quan trọng và ý nghĩa của khóa bồi dưỡng
 
      Theo Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo cho biết: Chương trình bồi dưỡng này được thực hiện theo Quyết định số 382/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mục tiêu của chương trình là phát triển năng lực cho cán bộ quản lý và viên chức dự nguồn đã được quy hoạch ở các cơ sở giáo dục về lãnh đạo và quản lý trường học, nhằm chủ động trong đổi mới lãnh đạo, quản lý để phát triển nhà trường, biết gắn tầm nhìn với hành động, phát huy những giá trị của tổ chức và xã hội theo định hướng đổi mới căn bản và toàn diện, nâng cao chất lượng GD&ĐT phục vụ công cuộc đổi mới, phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
      Nội dung chương trình bồi dưỡng như sau:
      1) Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về lãnh đạo và quản lý. Các nội dung lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn được khái quát hóa phù hợp với đối tượng người học, gồm có 5 mô-đun: Đường lối phát triển giáo dục và đào tạo; Lãnh đạo và quản lý; Quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo; Quản lý cơ sở giáo dục; Kỹ năng hỗ trợ quản lý cơ sở giáo dục.
      2) Nghiên cứu thực tế và viết tiểu luận cuối khóa.


Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo
sinh hoạt quy chế và giới thiệu về chương trình bồi dưỡng
 
      Ông Nguyễn Trán Kiện - Phó chủ tịch UBND huyện Thới Bình đại diện cho lãnh đạo của chính quyền ở địa phương phát biểu, chia sẻ: Muốn thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo thì không chỉ đòi hỏi ở học sinh, hay là giáo viên, hay là những nhà quản lý giáo dục mà phải thực hiện vấn đề một cách toàn diện: từ cách dạy, cách học, rồi cách quản lý lớp học đều cần có sự hài hòa thật tốt, lúc đó chất lượng giáo dục mới không ngừng nâng lên. Những học viên của khóa học này là những thầy cô giáo, là những cán bộ quản lý trực tiếp ở lĩnh vực giáo dục của huyện nhà trong tương lai, vì vậy Ông yêu cầu mỗi học viên cần nhận thức rõ trọng trách của mình, phải hết sức tập trung và dành thời gian học tập thật tốt, thực hiện theo tôn chỉ: “Học, Hỏi, Hiểu, Hành”. Với thời lượng ngắn khóa học, mỗi học viên cần đảm bảo thời gian lên lớp, tăng cường nghiên cứu tài liệu để nắm chắc kiến thức, tích cực thảo luận, phân tích, hiểu rõ vấn đề, để có thể triển khai, áp dụng vào thực tế một cách hiệu quả. Đồng thời, Ông cũng kỳ vọng với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm của Trường Đại học Đồng Tháp sẽ truyền đạt cho học viên những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn để khóa học đạt chất lượng tốt nhất.
 
Ông Nguyễn Trán Kiện – Phó chủ tịch huyện Thới Bình
phát biểu ý kiến chỉ đạo về quản lý, tổ chức học tập
 
      Ông Nguyễn Thanh Sang - Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Thới Bình, đại diện cho Ban tổ chức lớp học, khẳng định: sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để mỗi học viên có thể tập trung học tập và hoàn thành khóa học với hiệu quả cao nhất.


Ông Nguyễn Thanh Sang – Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Thới Bình
phát biểu về kế hoạch tổ chức và quản lý lớp học

 
      Kết thúc Lễ khai giảng, đại diện lãnh đạo của chính quyền địa phương và đại diện của hai đơn vị tổ chức lớp học cùng chụp ảnh lưu niệm.


Từ trái qua: ông Nguyễn Trán Kiện, ông Nguyễn Ngọc Hiền, bà Đỗ Ngọc Thủy, 
bà Lưu Thị Nhung, ông Phạm Hữu Ngãi, ông Huỳnh Thanh Hận, ông Nguyễn Thanh Sang

 
Ảnh và Tin bài viết: Huỳnh Khải Vinh