Liên hệ

 
 
  
 

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO

Địa chỉ: 783 - Phạm Hữu Lầu - Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Tel: +84 067 3830 383

E-mail:ttbdng@dthu.edu.vn